Categorie: Strafrecht

Fraude (artikel 159 van het Wetboek van Strafrecht) - isde overname van de eigendom van onroerend goed of verduistering van andere mensen door middel van misbruik van vertrouwen of fraude. Fraude kan door een persoon of worden uitgevoerd ...

Helaas, misdrijven in verband met diefstalandermans eigendom bezetten de top van de hitlijsten alle strafbare feiten. Maar mensen getroffen door deze categorie misdrijven hebben de neiging om meer bezorgd over de kwestie te zijn ...

Een van de altijd actuele thema's in de juridischepraktijk is de aantrekkingskracht van de arrestatie. Deze procedure is alleen mogelijk in de voorbereidende fase van het onderzoek van de strafzaak ingeleid. Procedure voor beroep tegen de arrestatie wordt bepaald door verschillende ...

Het begrippenapparaat van de moderne jurisprudentiesterk ontwikkeld. Voor de indeling van strafbare feiten in civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke introduceerde de concepten van hele categorieën met een eigen karakter acts om onderscheid te maken ...